Zarządzanie

  Firma MĘDRZYK NIERUCHOMOŚCI poprowadzi dla Państwa kompleksową usługę zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala na profesjonalną obsługę zarówno jako administratora nieruchomości na podstawie umowy ze wspólnotą mieszkaniową ale także co ważniejsze jako zarządcy nieruchomości w ramach zarządu powierzonego przez właścicieli lokali.
  Doskonale przygotowany zespół fachowców, sprawne i czytelne procedury oraz wysokie standardy obsługi klienta to nasze niewątpliwe atuty, które pomogą rozwiązać wszelkie problemy zaistniałe w Państwa wspólnocie mieszkaniowej.

W ramach usługi dla wspólnot mieszkaniowych oferujemy:

     • Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną

- zawieranie umów z wykonawcami i dostawcami mediów
- utrzymanie w należytym porządku czystości nieruchomości
- przygotowanie projektów uchwał
- zapewnienie stałego kontaktu administratora z mieszkańcami
- reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej
- bieżące reagowanie na wszelkie zgłaszane problemy

      • Obsługę finansowo - księgową

- prowadzenie księgowości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
- rozliczanie wpłacanych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości
- ewidencjonowanie wpłat na fundusz remontowy
- windykacja należności
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
- opracowywanie analiz w ramach bieżących potrzeb

       • Obsługę techniczną

- opracowywanie planu przeglądów okresowych, konserwacji i remontów
- organizowanie nadzoru nad pracami remontowymi
- tworzenie planu konserwacji nieruchomości
- przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla realizacji planowanych remontów
- prowadzenie książki obiektu
- zabezpieczenie szybkiej interwencji wyspecjalizowanych ekip na wypadek awarii

       • Obsługę prawną

- przygotowywanie umów z wykonawcami
- prowadzenie windykacji należności z wyłączeniem zastępstwa procesowego
- opracowywanie budżetu
- przygotowywanie uchwał

  Nasza firma ponosi pełną odpowiedzialność za obsługę nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zarządzania nieruchomościami.


  DO ZOBACZENIA W PAŃSTWA WSPÓLNOCIE